Громадська Конституційна Ініціатива

Політичні кризи, що призвели до Євромайдану та Помаранчевої революції, відбуваються як реакція суспільства на фактичну узурпацію державної влади президентами України.

Можливості для такої узурпації є наслідком недосконалості чинної Конституції України від 1996 р, згідно якої Україна є змішаною президентсько-парламентською республікою з президентом, що має надзвичайно широкі повноваження. Так президент:

  • обирається на 5 років і практично не може бути достроково відсторонений від влади шляхом імпічменту
  • контролює виконавчу гілку влади, включно з призначенням та звільненням Прем’єр-міністра України, членів Кабінету Міністрів України та голів місцевих державних адміністрацій
  • призначає за згодою Верховної Ради генерального прокурора

Враховуючи необхідність реформ в найкоротший термін після обрання нового президента, першочерговим завданням є запровадження механізму, який унеможливить в майбутньому подібну узурпацію влади однією особою.

Аналізуючи сучасні політичні устрої успішних європейських країн, ми можемо запозичити їхній досвід для створення вдосконаленої системи влади в Україні.

Одним з фундаментів такої системи є парламентська форма правління, яка успішно існує у більшості країн Європи. Ця форма правління являє собою універсальний та діючий механізм врахування інтересів громадян і забезпечення принципу стримування та противаги. За парламентської форми правління виконавча гілка влади (Кабінет Міністрів) призначається та відправляється у відставку парламентом, а не президентом. Таким чином повноваження президента - суттєво обмежені, що значно ускладнює узурпацію влади однією особою.

Надзвичайно важливою є пряма демократія у вигляді референдумів за ініціативою громадян, що повністю відповідає сьогоднішньому духу Євромайдану. Така система успішно діє протягом майже двох сторіч у Швейцарії. За цією системою громадяни можуть як ініціювати зміни до діючою конституції, так і безпосередньо скасувати закони, які були прийняті парламентом. Водночас, державні посадові особи не мають повноважень, що можуть привести до блокування таких референдумів або спотворення їхніх цілей.

Враховуючи все вище викладене, з метою запобігання подальшій узурпації державної влади та беручи до уваги інші недоліки у системі державної влади в Україні, пропоную створити робочу групу для розробки проекту змін до Конституції України з розглядом наступних питань:

  1. запровадження парламентської форми правління
  2. децентралізації влади шляхом ліквідації інституту місцевих державних адміністрацій і передачі їхніх повноважень місцевим радам
  3. розширення механізму прямої демократії шляхом запровадження референдумів, що ініціюються громадянами України
  4. перегляду системи виборів депутатів у парламент (Верховну Раду)

Окремим завданням робочої групи буде залучення якомога більшої кількості активних і кваліфікованих громадян по всій Україні. Їхньою метою буде як внесення пропозицій до проекту змін до Конституції, так і популяризація ідеї необхідності внесення таких змін.

Такий проект змін до Конституції, після схвалення широким колом активістів Євромайдану та інших громадян України, може бути висунутий як офіційна вимога громадянського суспільства до політиків для негайного втілення після обрання нового президента.

P.S.

Сторінка Facebook групи https://www.facebook.com/groups/pciua